Slide background

Jedná se o malou rodinnou firmu, kterou jsme s manželem založili s cílem přinášet našim klientům nové podněty,
výhodná řešení a garanci kvality námi poskytovaných služeb se zárukou profesionálního jednání.

PANAGA s.r.o.

na stránkách společnosti

Vítáme Vás

Slide background

Cíle našich kurzů:

- péče o rodinu a partnerský vztah mezi rodiči
- podporovat v ženách důvěru v jejich vlastní intuici
- zkvalitnění péče o dítě s důrazem na jeho psychický vývoj
- příprava maminek k porodu
více o jednotlivých kurzech zde
- komplexní přístup k mateřství od těhotenství až po samotnou výchovu dítěte

Kontakty:

PANAGA s.r.o.,

Velké Kunratické 1426/28, 148 00 Praha 4

Mgr. Eva Králová, mobil: 775 270 035, email: eva.kralova@panaga.cz

Ing. Ladislav Král, MBA, mobil: 777 572 595, email: ladislav.kral@panaga.cz

Úvodní slovo

V současné době nabízíme maminkám dva kurzy, které jsou naším autorským dílem. Jedná se  o Kurz pro nastávající maminky a Kurz pro čerstvé maminky. Cílem obou kurzů je podpořit maminky v jejich nové životní roli, dodat jim sebevědomí a informace, které jinak nejsou běžně dostupné. Důraz je kladen převážně na péči o ženu jako takovou, a také na znovu nalezení víry ve vlastní intuici.

Nespornou výhodou související s absolvováním kurzů je jistě i seznámení se s ostatními budoucími či čerstvými maminkami a třeba navázání budoucích přátelství v rámci vytvořené kurzové skupiny. Uvítáme i zodpovědné ženy, které ještě těhotné nejsou, ale na svou budoucí roli matky se chtějí dopředu připravit, nebo je témata nějakým způsobem oslovila. Pokud by se kurzů chtěli zúčastnit i budoucí tatínkové, kteří se nebojí dámské převahy, i ti jsou samozřejmě vítání. Určitě se u nás dozví spoustu informací, které v budoucnu využijí. Kurzy se budou skládat z jednotlivých přednášek vždy na témata předem určená, viz záložka Kurzy.

Dále nabízíme pořádání kurzů na míru pro různé  společnosti, organizace a mateřská centra. Oblíbený je zejména jednodenní kurz šátkování či baby masáže.

AKTUÁLNĚ:

Vypisujeme nový víkendový kurz pro těhotné. Kurz se bude konat na Praze 4  v Kunraticích a bude probíhat od soboty dopoledne tj. od 10. hod. do nedělního odpoledne tj. do 15 hod. Je určen ženám, které z různých důvodů  nemohou absolvovat náš dvouměsíční kurz.

Program:  cvičení v těhotenství, relaxační techniky, péče o ženu i miminko, povídání s dulou o porodu a kojení, nutná výbavička pro miminko, první pomoc v případě úrazů a jak reagovat v případě dětské nemoci

Termín: 18.10.2014-19.10.2014

Cena: 1.800,- Kč

Krátké představení majitelů společnosti:

Mgr. Eva Králová

Vystudovala jsem na rodičovské dovolené andragogiku (vzdělávání dospělých) a nyní studuji bodypsychoterapii ve výcviku u MUDr. Tomáše Morcinka. Po jeho absolvování bych měla obdržet certifikát Evropské školy biodynamické psychologie (ESBPE v Lübecku).

Dále jsem absolventkou kurzu  Terapeutické masáže a deep draining u  RNDr. Květy Paluskové, který představuje specifický druh terapeutické masážní práce na tzv. charakterovém pancíři, což jsou individuálně specifická místa chronických svalových stažení nebo tkáňových změn korespondujících na psychické rovině s osobnostními charakteristikami daného jedince. V souladu s principy obsaženými v biodynamické psychoterapii Gerdy Boyesen se charakterový pancíř neprojevuje pouze stažením kosterního svalstva, ale na různých tkáňových úrovních včetně peristaltických pohybů střev. Při terapeutických masážích a deep draining se proto využívá sledování peristaltické odezvy pomocí stetoskopu. Cílem těchto masáží je vyrovnání energetické rovnováhy v organismu.

fotka

fotka2

fotka3

Ing. Ladislav Král, MBA

Investiční poradce a finanční manažer s devíti lety zkušeností v poradenství při transakcích v Big4. Od roku 2013 koordinuji finanční aktivity skupiny Exim, která je největší cestovní kanceláří v České republice a aktivní na Slovensku, Maďarsku a v Polsku. Ve společnosti PricewaterhouseCoopers, PwC, jsem vedl hloubkové prověrky (due diligence), finanční analýzy a projekty fungování společností na 50 akvizičních cílech s velikostí od rodinných firem po velké mezinárodní skupiny. Pracoval jsem s firemními investory, investičními fondy a financujícími bankami od definování práce přes analýzu, vyhodnocení, vyjednávání transakce až po poakviziční příležitosti. Posuzoval jsem finanční, tržní, lidské, daňové a právní aspekty transakce. Analyzoval a/nebo připravoval jsem historické a plánované výkazy zisku a ztráty, rozvahy, výkazy peněžních toků, manažerské výkazy, controllingové a prodejní reporty s finančními a provozními údaji.

Education and experience Investment advisory consultant and business finance professional with nine years track record in transactions advisory at Big4. Starting from 2013, coordinating financial activities of Exim Group, the leading tour operator in the Czech Republic, Slovakia, Hungary and Poland. At PricewaterhouseCoopers, PwC, I managed buy-side due diligence, financial analysis and business review projects on 50 acquisition targets, which ranged from local privately owned companies to complex multinational groups. Dealt with corporate investors, private equity houses and financing banks on client service delivery, including projects scoping, analysis, reporting, deal negotiations and post-acquisition opportunities. Assessed financial, commercial, human resources, tax and legal aspects of acquisition target businesses. Analysed and/or prepared historical and budgeted income statements, balance sheets, cash flows, management accounts, controlling and sales reports with financial and operational information.


Wordpress